УНИВЕРСИТЕТСКИ РЕЧНИК - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ

 

„Задачата на университета е да търси истината в

общност от изследователи и студенти“

Карл Ясперс

 

Понятието навлиза в езика и през английската дума research. Това е подробно изучаване на обект, за да се открие нова информация за него, или да се потвърди вече известна. По-конкретно то може да включва и експерименти, целящи откриване или интерпретиране на факти, проверка и преразглеждане на възприети теории или практическо приложение на такива. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/research)

 

Според дефиницията на ЮНЕСКО изследване е всяка творческа, систематична дейност, която се предприема, за да се увеличи запаса на знания, включващо знание за човека, културата и обществото, както и използването на това знание за разработване на негови нови приложения.

 

Синоними на ,,изследване“ биха могли да бъдат думите – издирване, търсене, изучаване, проучване и анализ. Английската дума research, идва от френската recercher, която се употребява за първи път в между 1570-80 г. във Франция, със значението – търся. Ако трябва да преведем буквално думата re-search, то тя би означавала пре-търсване. Каквото всъщност и представлява изследването - подробно търсене на новост. Познати са ни различни видове изследвания – научни, исторически, икономически, медицински…

 

Целта на всяко научно изследване е достигането до ново знание, в повечето случаи полезно за обществото. Изследването може да се окачестви също и като процес на намиране решение на даден проблем. Има примери за много изследвания довели до обрат в историята на човечеството. Например, благодарение на работата на изследователите днес разполагаме с ваксини за много болести, които преди са били смъртоносни. Днес всеки човек бива имунизиран против дифтерия, тетанус, коклюш. Тези имунизации спасили хиляди животи.

 

Преди човекът да започне да изследва космоса, мнозина са мислили, че Земята е плоска и са нямали представа за цялата му необятност и безкрайност. Изследванията на учените са довели до безброй теории, които биват оспорвани от други изследователи, но въпреки това са познати на много хора: Теорията за Големия взрив, Теорията за относителността, Теория на игрите (математическа теория), Теорията на Дарвин за Еволюцията. Тези теории са толкова известни, че един от най-популярните американски ситкоми, разказващ за живота на двама физици е кръстен ,,Теория на Големия взрив“ (The Big Bang Theory). За работата си, свързана с Теория на игрите пък Джон Наш получава Нобелова награда, а на него е посветен и един от най-известните биографични филми - ,,Красив ум“. Ситуации от теорията на игрите биват използвани и в телевизионни игри.

 

Случвало се е обаче и изследванията да са довеждали до случайни открития. Такъв е случаят с виаграта. Компанията е правила изследвания за ново лекарство за стенокардия (болка в гърдите), докато доброволците не са съобщили за някои странични ефекти.

 

Може да се каже, че благодарение на работата на изследователите днес живеем по-дълго и сме много по-информирани сме за заобикалящия ни свят. Много изследвания са били обект на критика. Такива са например изследванията, включващи опити над животни, използвани предимно от козметичните компании. По света са водени хиляди протести срещу тези компании, включително и в България. По време на Втората световна война пък са правени много изследвания с хора. За тези чудовищни експерименти известният немски доктор Йозеф Менгеле получава прякора ,,Ангелгът на смъртта“

 

Едни от най-популярните изследвания в днешно време са изследванията, които се правят в сферата на психологията. Те обикновено са свързани с поведението на хората. Много известно е изследването на психолога Филип Зомбардо, проведено през 1971 г. в Станфордския затвор с 24 студенти, които трябва да играят ролята на затворници и пазачи. Предвидени са две седмици за протичането на този експеримент, но той всъщност продължава едва 6 дена заради изключително агресивното поведение на пазачите. Изследването води до изводи като например, че у всеки човек съществува афинитет към злото, както и че затворите не са най-добрият начин, по-който трябва да бъдат наказвани престъпници, защото не водят до нужните резултати.

 

Икономическите изследвания, наричани още анализи сега са по-ценни от всякога. Светът все още се възстановява от сериозната криза от 2008 г., а икономическите анализатори се стремят това да не се повтори. Много специалисти на Нюйоркската фондова борса, а и не само там, са ангажирани с това да изследват риска. В повечето големи фирми се правят и маркетингови изследвания, които са свързани с рекламата, с продуктите, които конкуренцията предлага на пазара, ценови проучвания, потенциала за развитие на пазара и много други.

 

Историците също правят изследвания. В Българската академия на науките съществува Институт за исторически изследвания. Историците изследват на база исторически източници и доказателства, които използват, за да пишат историята. В историята също както и при останалите науки, често се срещат разногласия относно правилното разчитане на историческите доказателства.

 

Всеки човек по света, който се грижи за здравето си, си прави всяка година медицински изследвания. Тези изследвания се извършват в лаборатории. Сравняват се различни показатели в човешкия организъм и ако те се отклоняват от нормалните, то това е индикация, че нещо може би не е наред. Това е най-лесният начин, по който всеки човек може да следи своето здравословно състояние и при откриване на нещо нередно да реагира своевременно.

 

Изследвания се правят постоянно и в университетите, както от професори, така и от студенти. Изследване се прави при всяко писане на научен труд. Всяко едно проучване, което се прави с цел търсене на информация в мрежата представлява едно изследване.

 

В този ред на мисли, когато говорим за ,,изследовател“ не трябва да си представяме единствено човек с бяла престилка и епруветка в ръката:

 

 

Изследовател може да бъде всеки, който преследва нещо ново, опитва се да открие нова истина за света. Изследователи са и малките деца, които изследват живота около тях докато растат. Всъщност най-известният изследовател сред децата е познатата от детското анимационно филмче - ,,Дора изследователката“:

 

 

 

Изследванията са плод на любопитството на човека, а успехите на изследователите са доказателство за големите възможности на човешкия ум.

 

 

        

Изследователи със значими постижения в науката касаещи цялото човечество кандидатстват за престижната Нобелова награда. „Нобеловата награда (на шведски: Nobelpriset) се присъжда всяка година на хора, които са провели забележителна научноизследователска работа, разработили са впечатляващи методи или умения, или са направили изключителен принос за развитието на обществото в областите физика, химия, литература, мир и медицина или физиология. Днес мнозина смятат, че това е най-голямото световно признание. Наградените с наградата се наричат Нобелови лауреати. Наградите започват да се раздават съгласно завещанието на Алфред Нобел, шведски индустриалец и изобретател на динамита. Той подписва завещанието си в Шведско-норвежкия клуб в Париж на 27 ноември 1895 г. Подбудите му са свързани с шока от пораженията, до които е довело неговото изобретение и желанието да бъдат възнаградени хората, които служат на човечеството. Първата Нобелова награда е връчена на 10 декември 1901 г., пет години след смъртта на Нобел. Наградата не може да бъде отнета. От 1974 г. наградата не може да се връчва посмъртно, т. е. номинираните трябва да са живи по време на номинацията.“ [1]  

Людмил Георгиев

 

 

[1] https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 отворен на 19.03.2018 г. в 15:58 ч.

 

 

 

 

Обратно към списъка